วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562 19:22

ประกาศ สปอ. ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนภูมิภาค

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *