ประกาศ สปอ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Read 50 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *