ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านธุรการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *