คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *