วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 12:21

ราคากลางการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *