วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2559 15:39

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *

ราคากลาง

  1. ทั้งหมด
  2. ก่อสร้าง
  3. ควบคุมงาน
  4. ออกแบบ
  5. ที่ปรึกษา
  6. งานวิจัย
  7. คอมพิวเตอร์
  8. ไม่ใช่งานก่อสร้าง
อ่านทั้งหมด
next
prev