ข่าวประชาสัมพันธ์

//

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รับคณะศึกษาดูงาน
รับคณะศึกษาดูงาน
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 24, 2562 21:13 New!

ราคากลาง.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน