สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคกลาง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

11/1 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 0-3451-1305

โทรสาร   : 0-3451-4995

อีเมล: moi_kanchanaburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kanchanaburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

444 หมู่ 7 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 056-476761-2

โทรสาร  : 056-476764 

อีเมล : moi_chainat@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chainat/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

151/79 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 0 3425 8899 ต่อ

                             101 ฝ่ายนโยบายและแผน

                             105 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

                             106 ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

                             108 ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถแจ้งร้องเรียนเบื้องต้นได้ที่ ฝ่ายงานธุรการ :0 3424 3238

โทรสาร :  0 3425 9768 , 0 3424 3237

อีเมล : moi_nakhonpathom@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonpathom/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

182/78  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000

โทรศัพท์ : 0-3731-2362 , 0-3731-3099

โทรสาร  : 0-3731-3630

เบอร์โทรศัพท์มหาดไทย : 31193

VOICE OVER IP : 8880,8881

อีเมล : moi_nakhonnayok@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakornnayok/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

9/319 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02595 0334-5 

โทรสาร : 02595 0336

ฝ่ายนโยบายและแผน : 0 2595 0334-5 ต่อ 15,16

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม : 0 2595 0334-5 ต่อ 12,22

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม : 0 2595 0334-5 ต่อ 21

อีเมล : moi_nonthaburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nonthaburi/

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

285 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ :  0 3261 1580 , 0 3261 1030

โทรสาร : 0 3260 2344

อีเมล : moi_prachuapkhirikhan@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/prachuapkhirikhan/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

101 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02 581 5015, 02 581 3225, 02 581 3226   

โทรสาร :  02 581 2111

อีเมล : moi_pathumthani@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/pathumthani/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

123 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

อุตสาหกรรมจังหวัด : 035-336581

ฝ่ายนโยบายและแผน  : 035-336579

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม  : 035-346091

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  : 035-336598

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  : 035-345062

โทรสาร : 035-336580

อีเมล : moi_ayutthaya@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ayutthaya/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 258 ถนนคีรีรัฐยา ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ :  032-426666    

โทรสาร  : 032-424194

อีเมล  : moi_phetchaburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phetchaburi/

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

33 ถนนอําเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 0 3233 7301, 0 3233 7932

โทรสาร : 0 3231 5048

อีเมล : moi_ratchaburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ratchaburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 

2/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 0 3641 1991 / 0 3642 4469

โทรสาร  : 0 3642 4478 / 0 3642 4470 

อีเมล : moi_lopburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lopburi/

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

180 หมู่ที่3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034 712 907

โทรสาร : 034 715 550

อีเมล : moi_samutsongkhram@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/samutsongkhram/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036-507213

โทรสาร : 036-507212

อุตสาหกรรมจังหวัด ต่อ 11

ฝ่ายนโยบายและแผน ต่อ 12

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ 17

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ 16

อีเมล : moi_singburi@industry.go.th 

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/singburi/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

19/3 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-3441-2030

โทรสาร  : 0-3484-0324

ติดต่อฝ่ายนโยบายและแผน กด 11

ติดต่อฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมกด 12

ติดต่อฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม กด 13

อีเมล : moi_samutsakhon@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/samutsakhon/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

9 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณบุรี-บางลี่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 0-3555-5210 

โทรสาร :0-3554-5601

อีเมล : moi_suphanburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/suphanburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ 414 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม.52 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-707-7641-5 

โทรสาร : 02-707-7647

อีเมล : moi_samutprakan@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/samutprakan/

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 13 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 0-3621-4102 , 0-3622-3180 , 0-3622-2215

โทรสาร : 0-3631-3234

อีเมล : moi_saraburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/saraburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

22/2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 0-3561-1978

โทรสาร  : 0-3561-2428

อีเมล : moi_angthong@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/angthong/