งานก่อสร้าง

ราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 2 ห้อง 202,203 และชั้น 4 ห้อง 401,403,404 อาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 10, 2558 10:39


ราคากลาง งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องทำงานสำนักงานรัฐมนตรี ห้องรับรองและโถงด้านหน้าชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กรกฏาคม 29, 2558 9:49


ราคากลาง งานกั้นห้องอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนต่อเติม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กรกฏาคม 08, 2558 14:52


ราคากลาง เรื่องปรับปรุงระบบสุขาภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2558 16:37


ราคากลางงานซ่อมแซมและทาสีภายนอก อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 15, 2558 27:33


ราคากลาง สร้างอาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 22, 2557 9:20