05 กันยายน 2559 09:27

ข้อมูล CIO

เขียนโดย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม (CIO)

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้มาตรฐานสามารถ
บริการข้อมูลอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทรศัพท์ : 0 2202 3240 โทรสาร : 0 2202 3241 E-mail : panitan_j@industry.go.th

แผนแม่แบบบท ICT กระทรวงอุตสาหกรรม : คลิก

 

อ่าน 1236 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 กันยายน 2559 22:37
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น