06 พฤศจิกายน 2561 13:38

ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC - 32 เป็นสารทำความเย็น

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น