ข่าวประชาสัมพันธ์

image
รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น นำคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ ...
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, พฤษภาคม 25, 2563 19:25 New!
image
รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้เอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, พฤษภาคม 25, 2563 14:39 New!
image
รองปลัดวรวรรณฯ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันศุกร์, พฤษภาคม 22, 2563 14:54 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
สอจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต (มผช.) ครั้งที่ ภก 38-2/2563
สอจ.ภูเก็ต จัดประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต (มผช.) ครั้งที่ ภก 38-2/2563
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤษภาคม 26, 2563 17:20 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน