ข่าวประชาสัมพันธ์

image
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, มกราคม 25, 2564 16:14 New!
image
“สุริยะ” รับลูก ครม. มอบ SME D Bank ลุยเต็มสูบเติมทุนสินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนพร้อมลดค่าวิเคราะห์โครงการ 0.5% ...
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, มกราคม 25, 2564 16:14 New!
image
รวอ.เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, มกราคม 25, 2564 16:07 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564
จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 27, 2564 19:19 New!
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 27, 2564 18:32 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน