ข่าวประชาสัมพันธ์

image
รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประชุมแนวทางบูรณาการความร่วมมือผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมยางพาราสู่เชิงพาณิชย์
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันเสาร์, สิงหาคม 01, 2563 23:38 New!
image
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น จ.สุโขทัย
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันเสาร์, สิงหาคม 01, 2563 16:37 New!
image
ก.อุตสาหกรรม บูรณาการร่วม ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ...
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันเสาร์, สิงหาคม 01, 2563 16:34 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
ร่วมตรวจสอบเขตประทานบัตร บริษัท ทับสะแกแกรนิต จำกัด
ร่วมตรวจสอบเขตประทานบัตร บริษัท ทับสะแกแกรนิต จำกัด
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 06, 2563 18:34 New!
ลงพื้นที่ให้ปรึกษาแนะนำเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ลงพื้นที่ให้ปรึกษาแนะนำเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 06, 2563 17:19 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน