06 มิถุนายน 2559 00:00

ถาม : การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMES จะได้ประโยชน์อะไร?

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีหลายๆ ด้าน ดังนี้

 

1. สามารถสมัครรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ด้านสินเชื่อ, การร่วมลงทุน การค้ำประกันสินเชื่อ การให้เงินอุดหนุน การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ การตลาด ภาษี (รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ สสว. www.sme.go.th )

2. ผู้ประกอบการ SMEs จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ ขยายธุรกิจ ก้าวสู้สากล และฟื้นฟูธุรกิจ

3. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการที่ สสว. จัดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำหรือการอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ

 

สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sme.go.th

 

หากท่านดำเนินการตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ E-mail : info@industry.go.th 

อ่าน 708 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 15:52
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น