21 ธันวาคม 2559 16:38

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0

image

วันนี้ (21 ธันวาคม 2559) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยงานสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วนและทั่วถึง สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาฯ ครั้งที่ 10 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบรวม 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 500 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ Thailand 4.0 / Industry 4.0 / SME 4.0 / มาตรการส่งเสริม SMEs รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) การนำเสนอกรอบภารกิจการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่ายภายนอกกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs ทางการเงิน พร้อมเปิดบูธเพื่อเผยแพร่บริการและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4045 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น