30 ธันวาคม 2559 14:09

ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บริการอาหาร ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

image

รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ รอบที่ 1 (07.30น.) นำทีมโดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวิโรจน์โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์.รองเลขาธิการ สมอ. นายทิณกร ผ่องลักษณา ผู้อำนวยการกองบริหารผลิตภัณฑ์ชุมชน นางสาวอรัญญา คชชาญ ผู้เชี่ยวชาญกองควบคุมมาตรฐาน. นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ สมอ. นางกรวิกา อมรโชติ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่ม แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4138 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น