06 มกราคม 2560 16:58

ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บริการอาหาร ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

image

รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ  รอบที่ 1 (07.30 น.) วันที่ 6 ม.ค.2560 นำโดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการฯ (สายงานกิจการพิเศษ) นางศรีวณิก หัสดิน ที่ปรึกษาผู้ว่าการฯ นายวีระชัย มนทิรมาโนชญ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน นางธิติมา ประทวน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 1 นางสุวรรณา พูนขำ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 2 นางสาวสุชาบดี กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน นายพีรวัฒน์ รุ่งเรืองศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ดังนี้ 

- ข้าวเหนียวหมูฝอย+หมูหวาน 500 ชุด

- หมูเส้นทอด 300 ชุด

- กาแฟ 300 แก้ว

- โอวัลติน 300 แก้ว

- น้ำดื่ม/น้ำแข็ง 2000 แก้ว 

แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานหลักคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTWATER)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4271 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น