07 มกราคม 2560 08:51

ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บริการอาหาร ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

image

รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ รอบที่ 1 (07.30 น.) วันที่ 7 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)นางชนากานต์โสดาบรรลุ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ นางสาวพิชญา โทบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวคริษฐา จึงศรีรัตนสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ นางสาวเขมต์ณัชญ์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ดังนี้ 

- ขนมปังหมูหยอง 100 ชุด

- ขนมปังไส้กรอก 150 ชุด

- ขนมปังไส้แฮมมายองเนส 150 ชุด

- ครัวซองแฮม 100ชุด

- แซนวิช ฟาร์มเฮ้าส์ 200 ชุ

- กาแฟ 300 แก้ว

- โอวัลติน 300 แก้ว

- น้ำดื่ม/น้ำแข็ง 2000 แก้ว 

แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานหลักคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)(EASTWATER)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4436 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น