09 มกราคม 2560 18:07

ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมเจ้าหน้าที่ บริการอาหาร ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

image

รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ รอบที่ 1 (07.30 น.) วันที่ 9 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานบริหาร) นางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ดังนี้ 

- ซาลาเปาใส้หมูสับ 600 ชุด

- กาแฟ 300 แก้ว

- โอวัลติน 300 แก้ว

- น้ำส้ม 2, 000 แก้ว

- น้ำดื่ม/น้ำแข็ง 2, 000 แก้ว 

แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานหลักคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTWATER)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4462 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น