17 มกราคม 2560 14:08

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

image

วันนี้ 17 มกราคม 2560 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความสุจริต ความพอเพียง และเป็นการแสดงพลังและความมุ่งมั่นของบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กการ และสังคม เพื่อนำไปสู่ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4774 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น