03 กุมภาพันธ์ 2560 13:49

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม Co-Design Workshop

image

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม Co-Design Workshop และนำเสนอแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Co-design Supply chain ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คือ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักออกแบบ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 35 ราย ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็น 10 กลุ่ม จากนั้นจะพัฒนาเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงและนำไปจัดแสดงผลงานในพื้นที่ค้าปลีกเพื่อทดสอบตลาด และเตรียมความพร้อมต่อยอดสู่การขายจริง

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4934 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:19
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น