14 กุมภาพันธ์ 2560 14:50

การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

image

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายประสงค์ นิลบรรจง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ นายสุรพล ชามาตย์ นายเดชา  เกื้อกูล นายอภิจิณ  โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดทำ Work shop ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5248 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น