21 กุมภาพันธ์ 2560 08:39

ก.อุตฯ ลดปัญหาร้องเรียน ผุดโครงการสร้างโรงงานที่ดีแก่ SMEs ภูมิภาค ตั้งเป้าปี 60 ระดมตรวจโรงงานริมน้ำ 1,400 แห่ง ทำข้อมูลโรงงานที่ถูกร้องเรียนซ้ำซาก

image

นายสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบโรงงานที่มีการร้องเรียนซ้ำซาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน และโรงงานที่อยู่ริมน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้ำท่าซึ่งในปี 2560 มีแผนการตรวจสอบ 1,400 โรง และประมวลผลจัดทำข้อมูลโรงงานร้องเรียนซ้ำซาก นิยามเบื้องต้นคือ โรงงานที่พบการกระทำผิดกฎหมายตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีการสั่งการปรับปรุงแก้ไข

 “กระทรวงฯ ได้กำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันปัญหาการร้องเรียนโรงงานตั้งแต่ต้นทาง คือตัวโรงงานเอง โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างโรงงานที่ดีเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงาน SMEs ในภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจแล้ว ยังช่วยพัฒนาสถานประกอบการระดับ SMEs โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง สอดคล้องกับประเภทและขนาดกิจการ รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม” ปลัดสมชาย กล่าว

โครงการดังกล่าวมีแผนจัดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้งกระจายในทุกภูมิภาค ครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี (15 ก.พ.60) ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดปทุมธานี (17 ก.พ.60) ตามด้วยขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และเชียงใหม่ตามลำดับ โดยแต่ละครั้งจะเชิญผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนประมาณ 100 รายเข้าร่วม ทั้งนี้ หากโรงงาน SMEs ในภูมิภาค สามารถประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะส่งผลทำให้โรงงานได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง ลดปัญหาการต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถลดข้อร้องเรียนจากประชาชนอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5350 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น