24 กุมภาพันธ์ 2560 11:52

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016 

image

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016 และรางวัล SMEs EXCELLENCE AWARDS 2016 เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและมีความเหมาะสมเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ โดยปีนี้มีองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงโหวตให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร ด้านการบริหารทางการเงิน ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้านผู้นำ ด้านการตลาด ด้านสินค้า/บริการ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการบริหารจัดการโดยรวม  โดยมีนายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS และศาสตรจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5410 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น