28 กุมภาพันธ์ 2560 11:46

“ปลัดสมชาย”แย้มเตรียมเปิดศูนย์ ITC มี.ค.60 บริการอัพเกรดสินค้า ไอเดีย นวัตกรรม R&D ใช้โมเดลเยอรมนีเป็นต้นแบบเพื่อปั้นผู้ประกอบการ 4.0 

image

นายสมชาย หาญหิรัญ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความสำเร็จในการประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ในประเทศไทย ว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยเกือบทั้งหมดพัฒนาจากรับจ้างผลิต (OEM) ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสร้างนวัตกรรมเอง เราเห็นงานต้นแบบ (Prototype) จำนวนมาก แต่เกิดงานในเชิงพาณิชย์ยาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยร่วมดำเนินงาน ภายใต้กระทรวงฯ จึงเตรียมเปิดศูนย์ ITC ในเดือนมีนาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up โดยทำงานในลักษณะประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสนับสนุนตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาลก่อน 

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพลาสติก และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำกระบวนการ ITC มาประยุกต์ใช้ ณ Technische Universitat Darmstadt (TU Darmstadt) และ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) รวมถึง Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO เพื่อศึกษาหลักการพัฒนา Industry 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน

“เรื่องการร่วมมือกันในอนาคตได้มีการหารือกับ TU Darmstadt และ KIT เกี่ยวกับการพัฒนา SMEs ร่วมกัน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนา ITC ของไทย และขณะนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีการดำเนินการร่วมกับ Fraunhofer ในการจัดระดับของอุตสาหกรรมในประเทศไทยว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนการทำวิจัยแก่ภาคเอกชน ถ้าสำเร็จ ผู้ประกอบการจะคืนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยให้กับรัฐบาล หรืออาจให้ภาครัฐเข้าไปถือหุ้นในบริษัท  สำหรับรูปแบบการพัฒนา ITC เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยสร้างสินค้านวัตกรรมออกมาสู่ตลาด โดยมีพื้นฐานจากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลัก ซึ่งศูนย์ ITC ที่กระทรวงฯ จะเปิดตัวนั้น จะมีการออกแบบเครื่องมือ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการไทย” นายสมชาย กล่าว

ทั้งนี้ TU Darmstadt มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Factory) สำหรับเอสเอ็มอีเป็นหลัก โดยสร้างห้องทดลองและโรงงานต้นแบบกลาง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำให้อุตสาหกรรมเดิมกลายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การปรับเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมไปเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  ส่วน KIT จะสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เน้นการพัฒนาและวิจัย ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาต้นแบบของงานวิจัย และจะทำการขยายขนาดการผลิต (scale up) สำหรับอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม นำไปใช้ประยุกต์กับศูนย์ ITC ต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5639 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น