07 มีนาคม 2560 10:53

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

image

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานในรูปแบบของประชารัฐที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งในระดับกลางและระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง SMEs ที่มีศักยภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนา SMEs ในแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้การบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีที่ผ่านกลไกประชารัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้สรุปแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐที่จะดำเนินการต่อไป เช่น การดำเนินงานของกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอี การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา SMEs ตามประชารัฐจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5632 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น