10 มีนาคม 2560 10:35

สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560"

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 โดบมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1607

อ่าน 515 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2560 10:42
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น