20 มีนาคม 2560 11:01

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้ สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือ facebook : DFT2go ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5938 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น