21 มีนาคม 2560 15:58

48 ปี สมอ. เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

image

วันนี้ (21 มีนาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ "48 ปี สมอ.เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มาตรฐานในยุค Thailand 4.0 โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “มาตรฐาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทุกประเทศ เพื่อส่งเสริมด้านการผลิต การค้า การคุ้มครองผู้บริโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในชาติ โดยได้นำการมาตรฐานมาใช้เป็นเวลา 48 ปีแล้ว นับจากที่ได้มีการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญรุดหน้า และเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางสากล ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การการค้าโลก

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5958 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น