23 มีนาคม 2560 19:02

ก.อุตฯ ปักธงไทยพร้อมเป็นครัวโลก จัดงาน"World Food Expo 2017 ผนึก ก.วิทย์ฯและ ก.ท่องเที่ยวฯ ดันงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ผสานแหล่งท่องเที่ยวโชว์ศักยภาพ

image

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน "World Food Expo 2017" ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และเครือข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ,SME Development Bank ,สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) , บริษัทไทยเบฟเวอเรจ, บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ เครือเบทาโกร และกลุ่มบริษัทเซนทรัล ภายใต้วิสัยทัศน์"ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก"

 

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีเป้าหมายในการจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำให้มีความเข้มแข็ง สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 

จากนั้นนายอุตตม. สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า " การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคต สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ20ปี ที่มุ่งพัฒนาการผลิตอาหารแปรรูปมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหาร4.0 นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการรับรู้ในศักยภาพอาหารของไทยทั้งในรูปแบบอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก และรูปแบบการบริโภคอาหารไทยในมิติต่างๆไปพร้อมกันด้วย

 

งาน "World Food Expo 2017" จัดขึ้นระหว่างวันที่23 มีนาคม-9 เมษายน2560 ตั้งแต่เวลา10.00-22.00น. ณ ลานสแควร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ โดยนักชิมพลาดไม่ได้กับการสาธิตการปรุงอาหารสูตรโบราณจากเชฟที่มีชื่อเสียง และเมนูอาหารหลากหลาย ผู้สนใจเข้าชมข้อมูลได้ที่ www. nfi.or. th

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5981 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น