29 มีนาคม 2560 15:33

การประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 3

image

วันนี้ (29 มีนาคม 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 3 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนความพร้อมก่อนการตรวจประเมินในปีนี้ และเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ITA ที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนให้เป็นกิจวัตรประวันของการทำงาน การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างวิธีคิด เพราะวิธีคิดสะท้อนวิธีทำ การประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชนี และการดำเนินงานตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6064 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น