29 มีนาคม 2560 15:40

“อุตตม” ปาฐกถาพิเศษ “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Thailand 4.0” ย้ำความเป็นหุ้นส่วนแนวประชารัฐ

image

วันนี้ (29 มีนาคม 2560) นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษางานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ในหัวข้อ “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Thailand 4.0” โดยย้ำว่า “ เป้าหมายของThailand 4.0 ต้องการปรับเปลี่ยนวิกฤติเศรษฐกิจให้ไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความสมดุลมากขึ้น และสร้างความเข้มแข็งแกร่งจากภายใน (Local Economy) เพื่อเชื่อมโยงกับเวทีโลก โดยผ่านเวทีภูมิภาคเป็นหลัก  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า “รัฐบาลได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการของ Thailand 4.0 ยืดโยงกับการพัฒนาในพื้นที่และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกโครงการ โดยการนำพาประเทศไทยตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา การสร้างโอกาสของความเท่าเทียม เพื่อเพิ่มศักยภาพตาม Road Map ของ Thailand 4.0 คือ 1. การพัฒนาคน พัฒนาบุคลากรของประเทศ 2. การพัฒนาวิสาหกิจ ให้ก้าวทันเวทีโลก 3. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายว่าด้วยการสร้างเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลก และ 4.โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเชิงกายภาพ และเชิงพื้นที่

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6066 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น