07 เมษายน 2560 09:56

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

image

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 

1. ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ 1)หนังสือพิมพ์มติชนฉบับประจำวันที่ 8 เมษายน 2560 หรือ  2)www.industry.go.th  3) Facebook Fan page กระทรวงอุตสาหกรรม  4)โทรศัพท์หมายเลข  0 2202 3000

 

2. ผู้ถูกรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนซึ่งออกโดยส่วนราชการพร้อมสลากที่ถูกรางวัล ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้แก่สภากาชาดไทย

 

3. รับของรางวัลในวันและเวลาราชการที่ สำนักบริหารกลาง  ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 3000

 

4. ผู้ที่ถือสลากเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7494 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น