11 เมษายน 2560 13:11

งานพิธีเปิดโครงการ MASCI Academyและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs

image

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI   ได้กำหนดจัดพิธีเปิดตัวโครงการ MASCI Academy ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งสถานประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ  กลุ่มบริษัท ปตท.  กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มนักวิชาการและผู้เกษียณอายุจากภาคอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I  นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs ปี 2559  รวม 3 โครงการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MASCI Academy  โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ...

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6480 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น