20 เมษายน 2560 14:00

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

image

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ 1)หนังสือพิมพ์มติชนฉบับประจำวันที่ 8 เมษายน 2560 หรือ 2)www.industry.go.th 3) Facebook Fan page กระทรวงอุตสาหกรรม 4)โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 3000

2. ผู้ถูกรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนซึ่งออกโดยส่วนราชการพร้อมสลากที่ถูกรางวัล ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้แก่สภากาชาดไทย

3. รับของรางวัลในวันและเวลาราชการที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 3000

4. ผู้ที่ถือสลากเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6811 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น