03 พฤษภาคม 2560 14:51

กพร. ยันไม่มีการแช่แข็งการอนุญาตประทานบัตร ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน

image

ตามที่คอลัมน์ คนหน้า 5 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นำเสนอว่า มีเสียงบ่นจากนักธุรกิจที่ประสบปัญหากระทรวงอุตสาหกรรมแช่แข็งคำขอการต่อใบอนุญาตเหมืองหินและถ่านลิกไนต์ จึงเกรงจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตไฟฟ้าในเร็ว ๆ นี้ และเพราะความล่าช้าจะสร้างปัญหาให้กับระบบเศรษฐกิจ นั้น

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบและพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น กระบวนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก  ในกรณีที่เอกสารมีความไม่ถูกต้องครบถ้วน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ขอ เพื่อตรวจสอบและให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม  

- กรณีเหมืองหินสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คาดว่าจะเป็นคำขอประทานบัตรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งคำขอดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินผลประโยชน์พิเศษตอบแทนแก่รัฐ และเพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร

- กรณีเหมืองถ่านหินลิกไนต์ คาดว่าจะเป็นคำขอประทานบัตรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ซึ่งคำขอดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบปัญหาหรือข้อขัดแย้งกรณีการดำเนินการคำขอภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่จะดำเนินการคำขอตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6972 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น