05 พฤษภาคม 2560 09:56

การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)

image

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานประธาน กรศ. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานตามดำริของนายกรัฐมนตรีในการพบกับผู้นำเอกชนรวม 5 ข้อ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับ EEC ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การร่วมมือกันแก้ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนให้กับเอกชน โดยเฉพาะกฎระเบียบและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ติดตามการจัดทำแผนการปฏิบัติการ EEC โดย กรศ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ด้าน เพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำระเบียบร่วมทุนเอกชน คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี คณะกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC 

นอกจากนี้ กรศ. ยังรับทราบผลการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ EEC ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 พร้อมรับฟังความคิดเห็นในระยะต่อไป ส่วนการดำเนินงานโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-ชลบุรี) ได้เริ่มจัดทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการแล้ว และเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน รฟท. เตรียมจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเชื่อมโยม 3 สนามบิน และการเร่งรัดการอนุมัติโครงการ PPP คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือเพื่อจัดทำระเบียบการอนุมัติโครงการ PPP ให้รวดเร็วลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนซึ่งจะเสนอผลต่อไป

ส่วนการชักชวนนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรายสำคัญ ขณะนี้มีนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน EEC หลายราย ได้แก่ บริษัท SAAB  กับการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงและผลิตอะไหล่เครื่องบิน นอกเหนือจากบริษัทแอร์บัสที่อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงร่วมทุนกับการบินไทย ทั้งด้านอู่ซ่อมและการส่งสินค้า บริษัท LAZADA กับการลงทุนจัดตั้งศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ บริษัทฟูจิฟิล์มที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Medical Hub และบริษัทที่สนใจลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ได้แก่ Toyota , Honda , Shanghai Motor , BMW , Suzuki , Mercedes Benz เป็นต้น

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7369 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น