05 พฤษภาคม 2560 09:59

สศอ. ปรับปรุงโครงสร้าง MPI สะท้อนสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น

image

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยได้ปรับปรุงโครงสร้างการคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ใหม่ โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ จำนวน 13 รายการ และตัดผลิตภัณฑ์ชุดเก่าออก 4 รายการ ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรมมีทิศทางสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) ถึงร้อยละ 96.3 แสดงให้เห็นถึง MPI สามารถชี้นำภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย การปรับปรุงโครงสร้างดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจจำนวน 13 รายการ ได้แก่  กะทิ  กาแฟ  เครื่องปรุงรสประจำโต๊ะอาหาร  น้ำชา  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเซรามิก  กระป๋องโลหะ  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ PCB  สุราขาว  สุราผสม  มอเตอร์ไฟฟ้า  ชุดถ่ายเลือดและให้น้ำเกลือ  เข็มฉีดยา  และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อื่น ๆ  และมีการตัดผลิตภัณฑ์ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ชุดเก่าออก 4 รายการ ได้แก่ ไม้อบแห้ง ไม้ที่เลื่อย ไสและซอย  โทรทัศน์  และดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  โดยที่การปรับปรุงในครั้งนี้ทำให้ข้อมูลมีความครอบคลุมสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2555 เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 66

นอกจากนี้ ผลการปรับปรุงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ยังทำให้จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำการสำรวจเพิ่มขึ้น  จากเดิม 56 กลุ่มอุตสาหกรรม (226 ผลิตภัณฑ์) มาเป็น 59 กลุ่มอุตสาหกรรม (235 ผลิตภัณฑ์) โดยที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีทิศทางสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 95.6 เป็นร้อยละ 96.3 ซึ่งทำให้ MPI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และประเมินภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6948 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น