11 พฤษภาคม 2560 09:52

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมสัมมนาและพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

image

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายประสงค์ นิลบรรจง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสัมมนาและพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สร้างโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนแก่ SMEs ตลอดทั้ง การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์" โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7138 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น