11 พฤษภาคม 2560 10:52

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หารือ SMEs กัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

image

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตรียมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศกัมพูชา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกัมพูชาให้มีมาตรฐาน ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7051 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น