18 พฤษภาคม 2560 13:55

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา เพื่อรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย

image

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการต้อนรับนาง Diane Farrell , Deputy Assistant Secretary for Asia เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา เพื่อแนะนำตัวและรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของ Thailand 4.0 ร่วมถึงรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนต่างชาติจะได้รับจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในไทยเพื่อสนับสนุนThailand 4.0 หรือ EEC มูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ให้ความมั่นใจกับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านโยบายของรัฐบาล โดยมีนายภานุวัฒน์ ตรียางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7198 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น