25 พฤษภาคม 2560 19:08

ปลัด ก.อุตฯ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนำร่อง “ชุมชนเกาะยอ” จ.สงขลา

image

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ นำโดยนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม “ชุมชนเกาะยอ” ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนำร่อง (Creative Industry Village : CIV) ได้เดินชมตลาดนัดเช้า โดยมีนายชัยยุทธ เสาวคนธ์ ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ และเข้ามนัสการและร่วมสนทนาหารือกับเจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ เพื่อการปรับปรุงโครงการฯ ระยะต่อไปด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7165 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น