30 พฤษภาคม 2560 21:35

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)"

image

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)" โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7188 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น