14 มิถุนายน 2560 14:22

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดคลินิกสัญจรแนวประชารัฐ จ.ชลบุรี หนุน SMEs สร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการลงทุนใน EEC

image

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาเอสเอ็มอี เดินหน้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การเปิดคลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐในพื้นที่ จ.ชลบุรี นับเป็นครั้งที่ 3 จากก่อนหน้าที่นำร่องไปแล้วที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local Economy) ด้วยการพัฒนาเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจาก “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ซึ่งเอสเอ็มอีถือเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยโดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า 2,700,000 ราย หรือคิดเป็น 99.7% ของอุตสาหกรรมทั้งหมด

“ปัญหาที่ผ่านมาของเอสเอ็มอีไทยยังต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งการเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน องค์ความรู้การบริหารจัดการทั้งการตลาดการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ การทำบัญชี ฯลฯ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแกนนำในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างครบวงจรและเกิดการ  บูรณาการ ซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีครั้งนี้ จะครอบคลุมกลุ่มพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ EEC (จ.ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)” นายอุตตม กล่าว

สำหรับแหล่งเงินทุนที่กระทรวงอุตสาหกรรมนำมาเพิ่มศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย มี 3 กองทุนหลัก  ประกอบด้วย 1. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐวงเงิน 20,000 ล้านบาท 2. โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท 3. เงินทุนที่บริหารงานโดย สสว. ได้แก่ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมวงเงิน 1,000 ล้านบาท  โครงการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงิน 2,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ Micro SMEs 200,000 บาท 

“ขณะนี้มีผู้ประกอบการกลุ่มพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และระยอง ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเข้ามาแล้วจำนวน 253 ราย วงเงิน 1260.80 ล้านบาท จากเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อทั้งสิ้น 293 ราย วงเงิน 879 ล้านบาท ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดี และได้มีการอนุมัติไปแล้ว 42 ราย วงเงิน 128.7 ล้านบาท พร้อมทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งจะได้มีการเร่งรัดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”นายอุตตม กล่าว

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8033 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น