05 กรกฎาคม 2560 07:38

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งได้รับสินเชื่อวงเงิน 10 ล้านบาท จากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

image

จ.อุบลราชธานี : วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งได้รับสินเชื่อวงเงิน 10 ล้านบาท จากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อขยายโรงงานผลิต 'หุ่นแขนกล' และนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตฯ 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูง และขาดเงินทุน หลังจากได้รับสินเชื่อดังกล่าวแล้ว จะมีการขยายโรงงานผลิตหุ่นยนต์แขนกลเพื่ออุตสาหกรรม สัญชาติไทย และจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 30 คน โดยคาดว่าผลประกอบการบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก 20% และจะเน้นการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพื่อขยายการตลาด หุ่นยนต์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0

กิจกรรมดังกล่าวมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมด้วย โดยมี อรัญ อนุพรรณสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมครอบครัวและพนักงานให้การต้อนรับ ณ บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 190 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8308 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น