07 กรกฎาคม 2560 11:17

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทภาคธุรกิจกับการต้านทุจริตติดสินบน”

image

{gallery}PR{/gallery}เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทภาคธุรกิจกับการต้านทุจริตติดสินบน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบตามแนวประชารัฐ และรับฟังความคิดเห็นในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มสมาชิก สภาการเหมืองแร่ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 126 คน

 

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้จากศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับ “บทบาทภาคเอกชนกับการป้องกันและยับยั้งการทุจริตในเชิงรุก” และมีการสานเสวนา อภิปราย เรื่อง บทบาทภาคธุรกิจกับการต้านทุจริต จากคุณสุทธิเลิศ วีระไพบูลย์ รองประธานสภาการเหมืองแร่ คุณวิชัย อัศรัศกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณนภดล ศรีภัทรา เลขาธิการสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีอาจารย์ภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8395 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น