11 กรกฎาคม 2560 23:02

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเตรียมการรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ครั้งที่ 39

image

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเตรียมการรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ครั้งที่ 39 (The thirty-ninith of the Open-Ended Working Group of the Parties to the Montreal Protocal on Substances that Deplete the Ozone Layer : 39TH OEWG) โดยสนธิสัญญาสากลนี้ มีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนที่เริ่มจะสูญสลายไป จัดโดยสำนักเลขาธิการโอโซน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มีประเทศภาคีสมาชิกจำนวน 197 ประเทศทั่วโลกสำหรับประเทศไทยมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8407 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น