12 กรกฎาคม 2560 00:51

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของกรมประชาสัมพันธ์

image

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีส่วนราชการร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ภารกิจของทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8424 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น