26 กรกฎาคม 2560 16:50

ก.อุตฯ ผนึกกำลังภาคีภาครัฐ เอกชน การศึกษา เร่งขับเคลื่อน Industry 4.0 พร้อมเดินหน้าโรดแมป Thailand 4.0 จัดงานใหญ่ประจำปี Thailand Industry Expo 2017

image

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2560) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้ concept "Thailand Industry 4.0 One Transformation, Thousand Opportunities : ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัยอย่างครบวงจร พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมกว่า 1,500 ราย นำสินค้ามาตรฐานมาจำหน่ายในราคาผู้ผลิต และการประกาศเจตจำนงการผนึกกำลังภาคีภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 12 แห่ง เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการ มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ปี เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตมาผนวกกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งระบบ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน การเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ระดับโลก และเดินหน้าสู่การตลาดแบบไร้พรมแดน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยให้เติบโตได้ในระยะยาว ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางกลยุทธ์การทำงานสำคัญไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถของเศรษฐกิจของประเทศไทย 2) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs ให้สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น SMEs ที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในลักษณะกลุ่มหรือ Cluster ที่มีบริษัทใหญ่เป็นคู่ค้าสำคัญ 3) การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่รอบใหม่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการขับเคลื่อนและดำเนินยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ให้ชัดเจนยิ่งขึ

นายอุตตม กล่าวต่อว่า เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การวิจัยและพัฒนา การผลิต การค้าและบริการ กระทรวงอุตสาหกรรม  จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือและนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน และร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อันจะนำพาให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ในที่สุด

ดังนั้น การจัดงาน Thailand Industry Expo 2017 ในปีนี้จึงกำหนดแนวคิดการจัดงาน คือ Thailand Industry 4.0 : One Transformation, Thousand Opportunities หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย โดยการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นเวทีเปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมหลากหลาย นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเล็งเห็นถึงการขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ในต่างประเทศมากขึ้น โดยจัดพื้นที่โซน 4.0 International Business Matching Pavilion ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ พร้อมการจัดแสดงเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมที่น่าสนใจจากประเทศชั้นนำและคู่ค้าสำคัญของไทยด้วย อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเชีย เป็นต้น รวมผู้ประกอบการในโซนนี้กว่า 76 บูธ  

สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกโซนต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ ได้แก่ 

•Royal Pavilion: นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

• Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion: เป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคThailand Industry 4.0 ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านแนวคิด "Smart Farming, Smart Factory และ Smart Life & People" เพื่อฉายภาพอนาคตและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค Thailand 4.0

• Fashion Districts: การตกแต่งพื้นที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้า โดยดึงจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆ มาตกแต่งให้สวยงาม จำนวน 8 ย่าน ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย จ.นครราชสีมา ย่านการค้ามีนบุรี ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 ตลาดนัดสวนจตุจักร ย่านการค้าสำเพ็ง สยามสแควร์ คริสตัลวิรันดา และผ้ามัดย้อม จ.สกลนคร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถชมและช้อปได้ในเวลาเดียวกัน รวมถึงยังมีการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบและการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ตลอดการจัดงานอีกด้วย

• Creative and Innovative Entrepreneur: การนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมโดดเด่นจากผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วรวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการ กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ กับผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ รวมกว่า 15 ราย

• SMEs & OTOP Categories by product: การออกร้านของธุรกิจ SMEs โดยแบ่งโซนตามประเภทของสินค้า เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ และการออกร้านของผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยแบ่งตาม ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

• Thailand Food Valley บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปจากร้านค้าชั้นนำจาก  ทั่วประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่า 126 บูธ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8623 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น