21 สิงหาคม 2560 13:59

“อุตตม” ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮสติ้ง จำกัด เมืองโคราช ตอกย้ำมาตรการช่วยเอสเอ็มอีเต็มสูบ

image

วันนี้ (21 สิงหาคม 2560 ) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮสติ้ง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล มีการจ้างงานคนงานจำนวนมากในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาช่วยในกระบวนการหล่อโละและตกแต่งชิ้นงาน รวมทั้งพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคารายใหญ่ในประเทศ โดยบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ กับกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษที่อาจเกิดจากโรงงาน โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮสติ้ง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กระทรวงฯ ได้รับมอบนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและจำนวนที่มากขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน เช่น  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารรัฐและเอกชน และ โดยล่าสุดได้เปิดมาตรการใหม่ ได้แก่ การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.ในวงเงินค้ำประกัน 81,000 ล้านบาท ที่จะรับผิดชอบภาระให้ผู้ประกอบการสูงสุดถึง 30% และพร้อมเปิดอนุมัติให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผมเชื่อว่าจะผลักดันให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น สามารสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม ธุรกิจ และแฟรนไชส์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบ และสนับสนุนนโยบาย Local Economy ของรัฐบาลให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจ 4.0 ได้ต่อไป” นายอุตตม กล่าว

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงฯยังมีมาตรการส่งเสริมที่ไม่ใช่การเงิน เช่น มาตรการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต มาตรการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและการบัญชี มาตรการยกระดับมาตรฐานสินค้า มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด มาตรการยกระดับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs รวมทั้งการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน โดยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการพัฒนาพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และมุกดาหาร ที่ปัจจุบันได้จัดทำแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรียบร้อยแล้ว 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8999 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น