21 สิงหาคม 2560 19:29

“อุตตม”ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ตอกย้ำมาตรการช่วยเอสเอ็มอีเต็มสูบ

image

วันนี้ (21 ส.ค.60 ) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก มีกำลังการผลิตสูงถึงประมาณ 2,400 ตันต่อวัน โดยร้อยละ 80 ของแป้งมันที่ผลิตได้ถูกส่งออก โดยมีตลาดหลักอยู่ ที่ประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบางประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป นับเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

 

โดยบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ถือเป็นโรงงานรายแรกๆ ที่นำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น นำน้ำเสียจากการล้างหัวมันสำปะหลัง และกากมันสำปะหลังมาผลิตไบโอแก๊ส นำแก๊สกลับมาใช้ในโรงงานแทนเชื้อเพลิงอื่นๆ และนำไปปั่น/ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้า มีการนำไอความร้อนที่เกิดจากเครื่องปั่นไฟฟ้ากลับมาแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงานอีกครั้ง และมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ โดยบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ กับกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษที่อาจเกิดจากโรงงาน โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9207 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น